Produktionsutrustning:
1. Undervattensplashermaskin applicerades för att skära stålmaterial, vilket är mer exakt än hög flamsklippning och ingen deformation.

image005.jpg


2. Avancerad badsidig svetsning och nedsänkt bågsvetsningsteknik gör tankens kropp ansluten tätt.

image007.jpg


3. Vi använder fullautomatisk rullande maskin ger de välformade tankkropparna.

image008.jpg


4. Huvudstråle- och tankkroppen är svetsad tillsammans med utmärkt teknik och specialflöde.

image009.jpg


5. Dashboard installerades i tankkroppen för att minska inertimplakationen och säkerställa säkerheten.

image010.jpg


6. Vi kommer att ha två gånger vatteninjektion och tryck injektionstextning trots allt är färdig.

image011.jpg