Kort introduktion av oljetanker

- Oct 06, 2016-

Tanker, även känd som mobila tankbilar, dataskattskontrolltankfartyg, oljetankfartyg, oljetruck, oljetankfartyg, oljetruck, oljetankfartyg, oljetransportmedel, främst använd som oljederivat (bensin, diesel, råolja, smörjmedel och kol tjära och annan olja) transport och förvaring.

Enligt olika användningsområden och användningen av miljön finns en mängd olika tanknings- eller oljetransportfunktioner, med olja, pumpolja, olika oljeseparations-, distributions- och andra funktioner. Den speciella delen av oljetankern består av en tank, en kraftplockare, en drivaxel, en växellåda, ett rörnätverkssystem och andra komponenter. Rörnätverkssystem av oljepumpen, tee fyrabitars kulventil, dubbelriktad kulventil, sil, rörkomposition.

Oljetankfartyg spelar en mycket viktig roll vid lagring och transport av kolväten, varav de flesta använder tankfartyg för oljelagring och transport. När olja behövs exporteras oljan från oljetanken.