Uppvärmningsteknik av oljetanker

- Dec 26, 2017-

Vid lagring och transport av olja och gas används oljetankfartyget för att lagra och transportera. När olja behövs exporteras oljan från oljetanken. I processen med oljeproduktion uppstod oundvikligen ett sådant problem, olja på grund av låg temperatur blir viskös för att minska oljens fluiditet, vilket resulterar i att oljan inte kan släta ut från oljetankens utgång, stött på ett sådant problem, hur man löser det ? Den nya tekniken för lokal snabb uppvärmning av oljetank löser sådana problem mycket bra.

Arbetsprincipen för oljetanken lokala snabbvärmare:

"Värmeväxlaren" Eddy current heat-film "sträcker sig radiellt genom tanken till tankens botten, det termiska mediet (ångan) är Chengnede, oljan strömmar från skalet till röret, och skalets sugport är ansluten direkt till tankmediet.

Värmeväxlarens ånginlopp är försedd med en temperaturreglerventil och temperaturen på oljeutloppet styrs av sensortemperaturproben, vilket säkerställer oljans konstanta temperatur.