Hur man arbetar och underhåller din semitrailer?

- Jul 04, 2018-

Hur man använder och underhåller din semitrailer?


Egentligen är för trailerens drift, släpvagn och traktor lika viktigt.

Så hur ska påhängsvagnen fungera korrekt, och vad bör man notera när man använder släpvagnen?


  1. Trailerens draghöjd ska matchas med dragstångens storlek, främre vändradien och röjningsradie mm, och ska kontrolleras före anslutning.

  2. Kontrollera noggrant om det finns sand, damm eller andra främmande föremål på traktorns arbetsytor och dragkedja på påhängsvagnen, och om det finns tillräckligt med smörjfett på dragkedjan.

  3. Påhängsvagnen ska inte användas ensam under lång tid.

  4. Laddar kvalitet bör bedömas korrekt och överbelastning ska inte tillåtas


tractor trucks and semi trailers.jpg