Lättare Semi Trailers är mer och mer populära för att förbättra bränsleeffektiviteten

- May 11, 2018-


På grund av att gloabl utvecklas snabbt, används roadingtransportfrakten till stor del transportkälla trots faktorer som bränsleförbrukning. Tunga traktor semitrailers är en av framstående transportfordon för godstransporter över hela världen.


Nu söker fler och fler flottaägare efter lättare semitrailers för att förbättra bränsleeffektiviteten och låga transportkostnader. Och regeringens regualeringar är allt strängare för transporten på grund av de globala miljöfrågorna.


Dessutom har stigande bränslepriser och strikta miljöregler ökat efterfrågan på avancerad släpteknik bland flottaägare. Fleet-ägare går gradvis mot att äga lättare påhängsvagnar, vilket förbättrar bränsleeffektiviteten, minskar driftskostnaderna, förbättrar flottans säkerhet och utökar tillgångskoppling och mobil resursproduktivitet.


FUDENG AUTOMOBILE SEMI TRAILER.jpg