Förberedelse innan du använder tank

- May 15, 2014-

Den ledande stången införs under jord, så att "jordningen", om anslutningen är placerad i torr, kan vattnas för att göra den fuktig för att säkerställa god jordning. Kontrollera kedjan så att den rör marken.

Öppna luckan för oljebilens kontrollbox, kontrollera varje ventilhandtag, sätt det i stängt läge (vertikal position).

Den första användningen av oljepumpar, pump utan injektion, bör tankas i förväg, kan tillsättas till oljeinloppet 10 liter.

Kontrollera växellådans smörjolja, till oljeytan. Sosekon på underkanten är korrekt, när det inte är tillräckligt att lägga till växellåda.

Kontrollera växellåset, sätt det i neutralläge, kontrollera positionen på elboxens handtag, gör det horisontellt till rätt läge, kontrollera gasreglaget, gör det minimalt.