Struktur och laddning av Lowboy Trailer

- May 20, 2012-

Lågsättande släpfordon används vanligtvis för att transportera tunga fordon (t ex släpfordon, bussar, specialfordon, järnvägsfordon, gruvmaskiner, skogsmaskiner, byggmaskiner (t.ex. grävmaskiner, bulldozers, lastare, banbrytare, kranar etc. ) och annan tung last, desto lägre tyngdpunkten är, desto bättre stabilitet och säkerhet. Ju starkare förmågan att transportera ultrahög last och för att passera hinder.

Lågsidig påhängsvagn är vanligtvis en konkavstråle (eller välformad) ram, ramens framsida är gänghalsen (dragspinnet på framsidan av gänghalsen är ansluten till traktorns dragkedja på traktorn, bakstyckets bakre ände är kopplad till påhängsvagnen), mitten är paletten (den lägsta delen av ramen) och bakre änden är hjulramen (inklusive

Vid lastning av mekanisk utrustning på en nedre släpfordon, är det vanligtvis nödvändigt att ladda den mekaniska utrustningen från släpvagnens baksida, det vill säga genom att flytta den mekaniska utrustningen från bakhjulsramen eller ta bort hjulet och sedan fastsättning av mekanisk utrustning på semitrailer.