Arbetsprincipen och den grundläggande strukturen av cementtankar

- Jun 16, 2017-

Cementtankfartyg, även känd som bulkcementbil, pulvertankfartyg, tankfartyg, pulvermaterialtransportfordon, med specialfordonschassi, bulkcementtankar, luftrörssystem, automatisk lossningsutrustning och andra delar. Den är lämplig för bulktransporter av flygaska, cement, kalkpulver, malmpulver, granulbas och andra partikeldiametrar som inte överstiger 0,1 mm torrt material.

Huvudsakligen för cementplanter, cementlager och stora byggarbetsplatser att använda, kan man spara mycket förpackningsmaterial och hanteringsarbete.

Arbetsprincip

Användningen av denna fordonskraft för att driva luftkompressorer pipes in i gaskammaren i den nedre delen av tätningstanken och pulvret på kammarens flytande bädd suspenderas i ett flödes tillstånd när trycket av tanken når det nominella värdet, utloppsventilen öppnas och det flytande materialet strömmar genom rörledningen.

Grundläggande struktur

Bilchassi, kraftplockare, luftkompressor, luftkanal, tank, lossningsanordning.